Reflexión

nace a luz 
reflectida 
contemplo a formación da paisaxe 
o seu regreso á nada 
un desfile de cores acompáñana 
fúndense 
entrelázanse 
acaríñanse 
sepáranse 
talvez quixeses quedar 
para sentir 
talvez 
xa non estas
aqui

Información para exposición