Xaquin Rosales

Significa Sombra

 

 

a sombra e unha sustacia metafisica na que poden existir todos os universos posibles...

  

musica: Manuela Barile

voz: Uxia Crespo