Xaquin Rosales

Fleeting Moments

Deter a mirada por un instante cando ollamos un cadro, unha paisaxe, un pensamento... lembrar esa imaxe, reprensenta-la e o exercicio da arte.